หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 91 69 75.82% 10 10.99% 3 3.3% 9 9.89% 91
2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 59 45 77.59% 10 17.24% 0 0% 3 5.17% 58
3 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 40 28 70% 5 12.5% 0 0% 7 17.5% 40
4 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 34 28 84.85% 3 9.09% 1 3.03% 1 3.03% 33
5 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 41 25 60.98% 6 14.63% 3 7.32% 7 17.07% 41
6 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 34 25 78.13% 5 15.63% 2 6.25% 0 0% 32
7 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 33 23 74.19% 3 9.68% 0 0% 5 16.13% 31
8 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 35 21 61.76% 9 26.47% 1 2.94% 3 8.82% 34
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 33 21 65.63% 3 9.38% 2 6.25% 6 18.75% 32
10 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 26 19 73.08% 4 15.38% 0 0% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 33 18 54.55% 9 27.27% 1 3.03% 5 15.15% 33
12 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 38 17 50% 4 11.76% 3 8.82% 10 29.41% 34
13 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 28 17 60.71% 4 14.29% 1 3.57% 6 21.43% 28
14 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 23 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 22 16 72.73% 3 13.64% 1 4.55% 2 9.09% 22
16 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 24 15 68.18% 2 9.09% 2 9.09% 3 13.64% 22
17 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 23 14 60.87% 7 30.43% 0 0% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 23 14 60.87% 3 13.04% 0 0% 6 26.09% 23
19 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 16 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 23 13 56.52% 3 13.04% 4 17.39% 3 13.04% 23
21 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 26 13 50% 2 7.69% 3 11.54% 8 30.77% 26
22 โรงเรียนบ้านนากลาง 20 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
23 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 26 12 46.15% 4 15.38% 3 11.54% 7 26.92% 26
24 โรงเรียนบ้านก่าน 20 12 60% 2 10% 2 10% 4 20% 20
25 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 23 11 55% 5 25% 1 5% 3 15% 20
26 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านนาด่าน 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านผาวัง 14 11 78.57% 1 7.14% 0 0% 2 14.29% 14
29 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 19 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 18 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 21 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
34 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านนาสี 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 14 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 14 6 42.86% 5 35.71% 0 0% 3 21.43% 14
40 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 13 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 4 30.77% 13
41 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 12 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 16 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 13
43 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านนาสมนึก 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 12 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
51 โรงเรียนสงวนศึกษา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 11 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
57 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านกุดฮู 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
59 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 8 4 50% 0 0% 4 50% 0 0% 8
62 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านนาแก 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
64 โรงเรียนบ้านต่างแคน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านนาไร่ 11 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านวังหินซา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านต้อง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านสนามชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนยูงทองวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
94 โรงเรียนบ้านนาโมง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านผาเวียง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านบุญทัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านโนนตาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
101 โรงเรียนบ้านยางชุม 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]