สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 30 17 11 58 69 10 3 9 82
2 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 15 5 4 24 28 3 1 1 32
3 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 12 13 9 34 40 8 0 2 48
4 บ้านโนนเมือง 9 4 3 16 23 5 2 0 30
5 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 8 4 4 16 20 4 0 2 24
6 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 7 7 3 17 20 3 2 5 25
7 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 7 5 5 17 17 4 1 6 22
8 บ้านกุดดินจี่ 6 3 0 9 14 1 0 0 15
9 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 6 14 17 9 1 5 27
10 บ้านนาด่าน 5 2 0 7 11 2 2 0 15
11 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 4 5 3 12 21 9 1 3 31
12 บ้านหนองด่าน 4 4 6 14 16 3 1 2 20
13 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 4 4 4 12 17 4 0 3 21
14 กุดแห่วิทยา 4 3 2 9 9 2 0 2 11
15 บ้านนากลาง 4 2 1 7 12 5 1 2 18
16 บ้านป่าแดงงาม 3 6 0 9 15 3 0 1 18
17 บ้านผาวัง 3 4 1 8 11 1 0 2 12
18 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 3 2 3 8 24 6 3 7 33
19 บ้านโคกกะทอ 3 0 5 8 14 4 1 1 19
20 บ้านวังสำราญ 2 4 1 7 14 3 0 6 17
21 บ้านวิจิตรพัฒนา 2 3 2 7 13 3 4 3 20
22 บ้านโคกหนองบัว 2 3 1 6 9 5 0 2 14
23 โนนอุดมศึกษา 2 1 3 6 8 1 0 0 9
24 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 2 1 1 4 9 3 0 0 12
25 บ้านก่าน 2 1 1 4 7 2 2 3 11
26 โนนปอแดงวิทยา 2 0 2 4 4 1 1 0 6
27 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 2 0 1 3 5 0 1 1 6
28 บ้านนาไร่ 2 0 0 2 3 7 1 0 11
29 บ้านขอบเหล็ก 2 0 0 2 3 2 0 0 5
30 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 8 3 12 14 4 3 9 21
31 บ้านโคกนาเหล่า 1 4 2 7 12 2 3 6 17
32 บ้านโนนม่วง 1 3 2 6 8 7 3 2 18
33 บ้านฝั่งแดง 1 2 3 6 15 2 2 3 19
34 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 1 2 2 5 6 1 0 1 7
35 อนุบาลสุวรรณคูหา 1 1 3 5 8 5 2 0 15
36 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 1 1 2 4 8 3 1 1 12
37 บ้านกุดฮู 1 1 1 3 4 2 1 2 7
38 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 1 1 1 3 3 1 0 0 4
39 บ้านนาสี 1 1 0 2 6 1 0 2 7
40 บ้านหนองค้อ 1 1 0 2 5 3 1 1 9
41 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1 1 0 2 4 0 4 0 8
42 บ้านต่างแคน 1 1 0 2 4 0 0 1 4
43 บ้านดงมะไฟ 1 0 3 4 4 2 1 2 7
44 บ้านนาเจริญ 1 0 2 3 8 4 3 1 15
45 เทพคีรีพิทยาคม 1 0 2 3 7 5 0 2 12
46 บ้านวังหินซา 1 0 1 2 3 1 0 1 4
47 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1 0 0 1 5 5 0 3 10
48 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
49 บ้านโนนไหมโนนศิลา 1 0 0 1 4 0 0 1 4
50 บ้านหนองด้วงวังประทุม 1 0 0 1 4 0 0 0 4
51 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
52 วัดสุวรรณารามวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 0 3 2 5 6 3 0 4 9
54 บ้านนาส้มโฮง 0 3 0 3 6 0 1 1 7
55 บ้านผาซ่อนโชคชัย 0 2 5 7 10 4 3 6 17
56 ภูพระโนนผักหวาน 0 2 4 6 11 5 1 3 17
57 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 0 2 2 4 5 2 1 3 8
58 บ้านกุดผึ้ง 0 2 1 3 6 0 1 1 7
59 บ้านต้อง 0 2 1 3 3 1 0 0 4
60 บ้านซำเสี้ยว 0 1 4 5 4 3 0 0 7
61 ดงสวรรค์วิทยา 0 1 2 3 8 5 1 1 14
62 บ้านนาสมนึก 0 1 2 3 6 1 0 1 7
63 สงวนศึกษา 0 1 2 3 5 1 0 0 6
64 ชุมชนโปร่งวังม่วง 0 1 1 2 4 6 0 0 10
65 บ้านหนองแวงคำ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
66 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 0 1 0 1 7 0 0 0 7
67 บ้านนาแก 0 1 0 1 4 0 0 3 4
68 บ้านท่าอุทัย 0 1 0 1 3 3 0 1 6
69 บ้านไทยนิยม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
70 นครชัยประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
71 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านคลองเจริญ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
73 บ้านโคกนกสาริกา 0 0 2 2 4 3 1 2 8
74 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 0 0 1 1 5 1 0 0 6
75 นาตาแหลวดงยางวิทยา 0 0 1 1 4 0 1 1 5
76 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
77 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
78 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 บ้านโคกสง่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 ซำขอนแก่นวิทย์ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
81 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
82 บ้านนาสุรินทร์ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
83 นาโกทรายวิทยาคม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
84 บ้านนาหนองทุ่ม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
85 บ้านหนองบัวคำแสน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
86 บ้านสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
87 บ้านอาบช้าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
88 หนองเหลืองขามนคร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
89 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
90 บ้านโนนงามวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 อนุบาลอินนัดดา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 ยูงทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
94 บ้านนาโมง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านบุญทัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 162 146 487 744 228 73 140 1,045