ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน