ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน