ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 54 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 36 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน