ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสงวนศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.98 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.31 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.98 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโมง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69.99 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน