ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาโมง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 51 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน