ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน