ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน