ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน