ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72.89 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64.68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63.51 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 54.64 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 53.69 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 52.24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 49.09 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 46.38 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน