ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดฮู สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน