ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาสมนึก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน