ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน