ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสมนึก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน