ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 35 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 33 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน