ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบุญทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน