ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดฮู สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.32 เงิน 9  
10 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.62 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.32 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน