ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต่างแคน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนสงวนศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.75 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน