ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสนามชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน