ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน