ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
7 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
8 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
13 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน