ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาสมนึก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน