ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 51 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 31 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 28 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 28 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 18 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน