ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.43 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.33 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน