ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต่างแคน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.34 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน