ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64.5 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน