ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน