ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน