สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 50 10 10 2 70
2 เซนต์ปอลหนองคาย 41 6 1 4 48
3 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 32 5 4 3 41
4 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 30 14 4 7 48
5 สมสะอาดดงมุขวิทยา 30 6 7 6 43
6 โกมลวิทยาคาร 28 8 6 4 42
7 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 22 10 4 5 36
8 บ้านเทา-นาบอน 20 11 5 8 36
9 บ้านเหมือดแอ่ 18 5 5 3 28
10 ป่าสักวิทยา 18 4 3 3 25
11 บ้านห้วยไซงัว 18 3 1 2 22
12 ชุมชนบ้านปะโค 17 14 11 6 42
13 บ้านว่าน 17 9 5 4 31
14 อนุบาลบ้านคอกช้าง 17 4 6 6 27
15 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 14 9 9 4 32
16 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 14 5 4 5 23
17 ธนากรสงเคราะห์ 13 9 3 12 25
18 บ้านศรีเชียงใหม่ 13 8 4 4 25
19 ร่วมมิตรวิทยา 13 7 6 3 26
20 โรซารีโอวิทยา 13 6 1 1 20
21 บ้านนางิ้ว 13 4 3 2 20
22 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 13 4 1 6 18
23 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 12 3 1 1 16
24 นาฮีนุเคราะห์ 11 4 6 1 21
25 ดอนก่อโนนสวรรค์ 11 4 5 4 20
26 อักษรอดุลวิทยา 11 4 5 1 20
27 ชุมชนบ้านโพนสา 11 4 2 1 17
28 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 10 7 5 5 22
29 ครุราษฎร์รังสรรค์ 10 7 2 1 19
30 บ้านปากโสม 10 6 1 1 17
31 บ้านไร่ 10 5 3 2 18
32 บ้านผาตั้ง 10 3 3 6 16
33 บ้านกวดโคกสว่าง 10 3 0 2 13
34 บ้านสังกะลีนาขาม 10 3 0 2 13
35 อาโอยาม่า ๒ 9 5 2 2 16
36 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 9 4 2 2 15
37 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 9 4 1 2 14
38 ฮั่วเคียวกงฮัก 9 3 3 3 15
39 บ้านเมืองบาง 9 2 1 4 12
40 บ้านโพธิ์ตาก 9 2 0 1 11
41 บ้านเทพประทับ 9 2 0 0 11
42 อนุบาลดอนไผ่ 8 5 3 1 16
43 บ้านหนองบัวเงิน 8 2 4 3 14
44 บ้านสาวแล 8 2 2 2 12
45 บ้านท่าสำราญ 8 1 1 0 10
46 บ้านฟ้าประทาน 8 1 0 0 9
47 บ้านนาโพธิ์ 7 5 4 1 16
48 อนุบาลสาริกา 7 5 3 2 15
49 ชุมชนบ้านถ่อน 7 5 3 1 15
50 บ้านหนองนาง 7 3 2 2 12
51 สระใครไชยานุเคราะห์ 7 2 3 0 12
52 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 7 2 2 1 11
53 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 7 2 1 5 10
54 โพธิเสนวิทยา 7 0 2 1 9
55 บ้านหมากก่องฝายแตก 6 6 3 0 15
56 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 6 4 2 0 12
57 หาดคำบอนวัฒนา 6 3 2 1 11
58 เชือกหม้วยวิทยา 6 3 1 0 10
59 บ้านหนองเดิ่น 6 1 3 2 10
60 หัวหาดวิทยา 6 1 1 3 8
61 บ้านหนองบ่อ 6 1 0 0 7
62 อนุบาลสังคม 5 7 2 2 14
63 หินโงมวิทยา 5 3 3 0 11
64 บ้านเดื่อ 5 3 2 2 10
65 วัดพระธาตุบังพวน 5 2 0 1 7
66 บ้านโสกกล้า 5 1 1 0 7
67 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 4 7 3 2 14
68 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 4 4 2 1 10
69 โพนสว่างป่าตองวิทยา 4 4 0 3 8
70 บ้านหนองหมื่น 4 3 0 0 7
71 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 4 2 2 1 8
72 บ้านม่วง 4 2 0 2 6
73 บ้านขุมคำ 4 2 0 1 6
74 บ้านคุยนางขาว 4 1 3 2 8
75 คุรุศิษย์วิทยา 4 1 2 1 7
76 บ้านหนองผือ 4 1 0 0 5
77 หัสดีศึกษา 4 0 1 0 5
78 บ้านวังน้ำมอก 4 0 0 2 4
79 อนุบาลจินลดา 4 0 0 0 4
80 บ้านโพนพระ 3 3 0 2 6
81 บ้านน้ำโมง 3 3 0 0 6
82 ชุมชนบ้านหม้อ 3 3 0 0 6
83 เนินพระเนาว์วิทยา 3 2 2 1 7
84 บ้านโพนสวรรค์ 3 1 1 1 5
85 ชุมชนบ้านพวก 3 1 1 1 5
86 บ้านน้ำทอน 3 1 0 0 4
87 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 3 1 0 0 4
88 บ้านดงเจริญ 3 0 1 1 4
89 บ้านแก้งใหม่ 3 0 1 0 4
90 โพนศิลางามวิทยา 3 0 0 0 3
91 อนุบาลน้ำผึ้ง 3 0 0 0 3
92 บ้านหนอง 3 0 0 0 3
93 บ้านนาช้างน้ำ 3 0 0 0 3
94 บ้านโพนทอง 2 4 2 1 8
95 บ้านหนองบัววิทยา 2 4 0 0 6
96 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 3 4 0 9
97 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 2 3 3 1 8
98 ฉันทนาวันรถ 2 3 2 1 7
99 ดาวเรืองสมสะอาด 2 3 0 2 5
100 บ้านโคกสำราญ 2 2 1 3 5
101 บ้านไทยสามัคคี 2 2 1 0 5
102 บ้านหนองแวง 2 1 3 3 6
103 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 2 1 1 1 4
104 บ้านตอแก 2 1 0 2 3
105 บ้านหงส์ทองสามขา 2 1 0 1 3
106 บ้านศูนย์กลาง 2 1 0 1 3
107 บ้านท่ากฐิน 2 1 0 0 3
108 บ้านแสนสุข 2 1 0 0 3
109 บ้านโคกป่าฝาง 2 0 2 2 4
110 บ้านพร้าวเหนือ 2 0 1 2 3
111 หนองปลาปากจำปาทอง 2 0 1 2 3
112 บ้านพานพร้าว 2 0 1 1 3
113 อนุบาลอรุณรังษี 2 0 1 0 3
114 บ้านนากอ 2 0 0 2 2
115 จันทราราม 2 0 0 1 2
116 พัฒนาคำแก้ว 2 0 0 0 2
117 บ้านบงวิทยา 2 0 0 0 2
118 บ้านเดื่อใต้ 1 5 3 3 9
119 บ้านโคกคอน 1 3 2 2 6
120 บ้านนาน้ำพาย 1 1 2 0 4
121 บ้านสร้างพอก 1 1 2 0 4
122 บ้านเวียงคุก 1 1 1 1 3
123 บ้านดงต้อง 1 1 1 1 3
124 สีกายวิทยาคม 1 1 1 0 3
125 บ้านนาโคก 1 1 0 1 2
126 บ้านดงนาคำ 1 1 0 0 2
127 บ้านป่าสัก 1 1 0 0 2
128 หนองผือวิทยาคม 1 1 0 0 2
129 บ้านกองนาง 1 0 1 1 2
130 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 0 0 0 1
131 บ้านถิ่นทอนเหนือ 1 0 0 0 1
132 บ้านท่ามะเฟือง 1 0 0 0 1
133 บ้านโคกคำ 1 0 0 0 1
134 บ้านโคกแมงเงา 1 0 0 0 1
135 อนุบาลปัญญารัตน์ 1 0 0 0 1
136 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 3 0 0 3
137 ราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 1 1 3
138 บ้านเบิดวิทยา 0 1 4 1 5
139 บ้านฝางวิทยา 0 1 1 0 2
140 บ้านดงบัง 0 1 0 0 1
141 บ้านนาบง 0 1 0 0 1
142 บ้านวังยาง 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองแจ้ง 0 1 0 0 1
144 บ้านหัวทราย 0 1 0 0 1
145 ราษฎร์สามัคคี 0 1 0 0 1
146 บ้านนาคลอง 0 0 1 0 1
147 บ้านนาดง 0 0 1 0 1
148 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา 0 0 1 0 1
149 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 2 0
150 บ้านน้อย 0 0 0 2 0
151 จอมมณี 0 0 0 1 0
152 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 0 0 0 1 0
153 บ้านเทวีดอนขม 0 0 0 1 0
154 บ้านเสียว 0 0 0 1 0
รวม 976 409 259 237 1,644