ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 49 เข้าร่วม 4

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 4
5 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 5
6 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 6
7 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 7

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 98.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 97.5 ทอง 4
5 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านวังน้ำมอก สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 7
8 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8
9 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8
10 บ้านฟ้าประทาน สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8
11 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4
5 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4
6 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4
7 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านนากอ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 7

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4
5 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4
6 บ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 7
8 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 8
9 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 8
10 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 10
11 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 10
12 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 12
13 โพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 12
14 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 14
15 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 14

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เชือกหม้วยวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 5
6 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 8
9 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 9
10 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 10

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหงส์ทองสามขา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4
5 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 5
6 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 6
7 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 7

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 4

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคุยนางขาว สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 87.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก้งใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80.47 ทอง 4
5 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 79.2 เงิน 5
6 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 77.54 เงิน 6
7 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 77.22 เงิน 7
8 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 75.94 เงิน 8
9 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 74.64 เงิน 9
10 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 73.88 เงิน 10
11 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 72.64 เงิน 11
12 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 71.57 เงิน 12
13 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 70.38 เงิน 13
14 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 68.7 ทองแดง 14

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 5
6 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 6
7 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 7

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 4
5 โพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 5
6 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 6
7 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 8

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 89.45 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ