การจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    ให้โรงเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับกลุ่มเครือข่าย   เฉพาะกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการ ใส่รูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ลงในโปรแกรมการแข่งขันให้เรียบร้อยและครบถ้วน ภายในวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    ให้กลุ่มเครือข่าย ตรวจสอบ กิจกรรมที่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เรียบร้อย ครบถ้วนภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันจันทร์ ที่ 06 ตุลาคม 2557 เวลา 17:44 น.