ลำดับที่การแข่งขันกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับที่ 1 กลุ่มเครือข่ายที่ 10  สระใคร                  

ลำดับที่ 2 กลุ่มเครือข่ายที่ 9   สังคม

ลำดับที่ 3 กลุ่มเครือข่ายที่ 4   เมืองหนองคาย          

ลำดับที่ 4 กลุ่มเครือข่ายที่ 1   เมืองหนองคาย

ลำดับที่ 5 กลุ่มเครือข่ายที่ 7   ศรีเชียงใหม่              

ลำดับที่ 6 กลุ่มเครือข่ายที่ 2   เมืองหนองคาย

ลำดับที่ 7 กลุ่มเครือข่ายที่ 3   เมืองหนองคาย          

ลำดับที่ 8 กลุ่มเครือข่ายที่ 6   ท่าบ่อ

ลำดับที่ 9 กลุ่มเครือข่ายที่ 8   ศรีเชียงใหม่-โพธิ์ตาก   

ลำดับที่ 10 กลุ่มเครือข่ายที่ 5   ท่าบ่อ

ลำดับที่ 11 กลุ่มเครือข่ายที่ 11  เอกชน

วันจันทร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2557 เวลา 22:55 น.