หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 2 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้อง ป.6/1 6 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 น.
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.6/2 6 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 น.
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 โรงรถ ชั้น ป.4-6 ห้อง โรงรถ 7 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 โรงรถ ชั้น ม.1-3 ห้อง โรงรถ 7 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-6 ห้อง หอประชุมอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง หอประชุมอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสุนทรธรรมธาดา ชั้น ป.4-6 ห้อง หอประชุมสุนทรธรรมธาดา 6 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสุนทรธรรมธาดา ชั้น ม.1-3 ห้อง หอประชุมสุนทรธรรมธาดา 6 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30 น.
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ป.1-6 ห้อง หอประชุมอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30 น.
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง หอประชุมอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30 น.
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชั้น ป.1-3 ห้อง หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 6 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 น.
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชั้น ป.4-6 ห้อง หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 6 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 น.
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชั้น ป.4-6 ห้อง หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 6 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 น.
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชั้น ป.4-6 ห้อง หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 7 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 น.
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชั้น ม.1-3 ห้อง หอประชุม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 7 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]