หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้องศรีภุชง ชั้น ป.1-3 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องศรีภุชง 6 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ศรีภุชง 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.หนองคาย เขต 2 อาคารอเนกประสงค์หลังหอประชุมสุนทรฯ ชั้น ป.1-3 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 อาคารอเนกประสงค์หลังหอประชุมสุนทรฯ ชั้น ป.4-6 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 อาคารอเนกประสงค์หลังหอประชุมสุนทรฯ ชั้น ม.1-3 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น ป.1-6 5 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น ม.1-3 5 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสุนทรธรรมธาดา ชั้น ป.1-ม.3 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสุนทรธรรมธาดา ชั้น ป.1-3 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย หอประชุม ชั้น ป.4-6 ห้อง หอประชุมใหญ่ 6 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสุนทรธรรมธาดา ชั้น ม.1-3 7 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องจริยศึกษา 6 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องจริยศึกษา 6 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง จริยศึกษา 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 วัดจอมนาง ศาลาการเปรียญ ชั้น ป.1-ม.3 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]