หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบัว 48 32 69.57% 11 23.91% 3 6.52% 0 0% 46
2 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 45 31 72.09% 8 18.6% 3 6.98% 1 2.33% 43
3 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 35 28 87.5% 2 6.25% 1 3.13% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 39 27 75% 6 16.67% 1 2.78% 2 5.56% 36
5 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 52 26 60.47% 12 27.91% 3 6.98% 2 4.65% 43
6 โรงเรียนบ้านแบง 44 26 63.41% 8 19.51% 4 9.76% 3 7.32% 41
7 โรงเรียนบ้านผือ 62 23 48.94% 13 27.66% 3 6.38% 8 17.02% 47
8 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 28 22 78.57% 4 14.29% 1 3.57% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 25 18 85.71% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 37 17 58.62% 5 17.24% 4 13.79% 3 10.34% 29
11 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 16 72.73% 2 9.09% 2 9.09% 2 9.09% 22
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 18 16 88.89% 1 5.56% 1 5.56% 0 0% 18
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 33 15 46.88% 11 34.38% 2 6.25% 4 12.5% 32
14 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 26 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
15 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
16 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 23 15 75% 3 15% 2 10% 0 0% 20
17 โรงเรียนบ้านเซิม 22 15 68.18% 2 9.09% 3 13.64% 2 9.09% 22
18 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 38 14 51.85% 5 18.52% 5 18.52% 3 11.11% 27
19 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 22 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านนาหนัง 17 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนบ้านนาฮำ 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 17 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
23 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 17 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
24 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 18 9 50% 7 38.89% 1 5.56% 1 5.56% 18
25 โรงเรียนบ้านแป้น 19 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
26 โรงเรียนบ้านนายาง 20 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
27 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนโนนฤๅษี 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
32 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
39 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 17 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
40 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 15 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านต้อน 16 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านหนองแอก 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนสันติรักษ์ 11 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านใหม่ 18 4 26.67% 5 33.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
47 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 15 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
48 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
49 โรงเรียนบ้านดงดาล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านนาดี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านโพนแพง 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
58 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านคำจำปา 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านนาตาล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนประชาบำรุง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านนาเมย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
66 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
67 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านตาลชุม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านปัก 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
75 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 10 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
78 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
80 โรงเรียนบ้านจับไม้ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านน้ำเป 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
86 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านโพนทัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านกุดบง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
97 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]