กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 - -
3 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
4 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -
5 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 - -
3 บ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
4 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
5 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
6 บ้านหนองแหวน สพป. หนองคาย เขต 2 - -
7 บ้านหาดสั่ง สพป. หนองคาย เขต 2 - -
8 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -
9 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -
10 บ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
11 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
12 สันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
13 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 - -
14 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 80.10 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 82.70 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 - -
3 บ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
4 บ้านสร้างนางขาว สพป. หนองคาย เขต 2 - -
5 บ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 - -
6 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -
7 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
8 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 - -
3 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
4 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
5 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -
6 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 80.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
3 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
4 บ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 - -
5 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 - -
3 บ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
4 บ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 - -
5 บ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
6 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
7 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
8 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
9 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -
10 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -
11 สันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
12 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 - -
13 อนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เขต 2 - -
14 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 - -
15 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 7
8 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 8
9 อนุบาลภัทรมน สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 9
10 บ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 10

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 88.75 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 83.8 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 85.2 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 89.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 89.95 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 89.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 86.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนเหมือด สพป. หนองคาย เขต 2 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 6
7 โนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 69.33 ทองแดง 7
8 บ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
9 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 - -

คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสามัคคีชัย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 5

คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนิคมดงบัง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 5
6 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 6
7 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 7
8 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 8
9 บ้านดงดาล สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 9
10 ยูเนสโกสัมมนา สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 10
11 บ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 11

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 86.25 ทอง ชนะเลิศ