การลงทะเบียนตัวแทนระดับเครือข่าย

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายให้เข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 ตุลาคม 2557

วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 06:15 น.