หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง นางลักษณา ตั้งจรูญชัย   081-5478966
2 สพป.นครราชสีมา เขต 1 นายไพโรจน์ รุจิระวิจักษณ์   087-2521155
3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ นางพจนีย์ พงศ์ธนนนท์   088-7049634
4 โรงเรียนตำบลโคกกรวด นางพรรณาภรณ์ ตู้กลาง   0868725524
5 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายชัยวุฒิ สินธุวงษานนท์   081-9551424
6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล นางนิตยา กนิษฐ์ ,นายณรงค์ศักดิ์ แพ่งสูงเนิน   089-8444416
7 โรงเรียนวัดสระแก้ว นางสุนันทา พุทธวรรณะ   0815472928
8 โรงเรียนสวนหม่อน นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณ   081-8792139
9 โรงเรียนสุขานารี นายยุทธศักดิ์ จันณรงค์   081-9679016
10 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา น.ส.จงกล ผลประสาท   094-2604443
11 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นายสมุทร สันติธรรมพงศ์,นายสุชล แก้วพรหม   081-9662452,081-0713
12 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ นางลักษณา ตั้งจรูญชัย   081-5478966

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]