หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นม.1
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารทองกวาว ห้อง ป.3/1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารทองกวาว ห้อง ป.3/2 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารทองกวาว ห้อง ป.4/1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.1/1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.1/2 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.2 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง E-classroom 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง E-classroom 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง ดนตรี 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารห้องสมุด 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง ศูนย์เรียนรวม 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง ห้อง ES 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง ป.1/1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง ป.2/1 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารห้องสมุด ห้อง คุณธรรม 26 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]