หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 74 60 84.51% 7 9.86% 2 2.82% 2 2.82% 71
2 โรงเรียนวัดสระแก้ว 75 51 75% 6 8.82% 5 7.35% 6 8.82% 68
3 โรงเรียนสุขานารี 62 48 78.69% 8 13.11% 2 3.28% 3 4.92% 61
4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 59 42 77.78% 10 18.52% 0 0% 2 3.7% 54
5 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 52 26 57.78% 8 17.78% 4 8.89% 7 15.56% 45
6 โรงเรียนบ้านพลจลก 53 26 61.9% 4 9.52% 5 11.9% 7 16.67% 42
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา 40 23 58.97% 11 28.21% 2 5.13% 3 7.69% 39
8 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 32 19 61.29% 4 12.9% 3 9.68% 5 16.13% 31
9 โรงเรียนบ้านจอหอ 34 18 62.07% 8 27.59% 1 3.45% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนประชาสามัคคี 50 17 41.46% 11 26.83% 4 9.76% 9 21.95% 41
11 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 34 17 53.13% 6 18.75% 3 9.38% 6 18.75% 32
12 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 32 16 53.33% 5 16.67% 3 10% 6 20% 30
13 โรงเรียนสวนหม่อน 25 15 62.5% 6 25% 3 12.5% 0 0% 24
14 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 28 15 55.56% 5 18.52% 4 14.81% 3 11.11% 27
15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 31 14 53.85% 7 26.92% 4 15.38% 1 3.85% 26
16 โรงเรียนบ้านพะไล 24 14 63.64% 4 18.18% 1 4.55% 3 13.64% 22
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 22 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
18 โรงเรียนบ้านหนองม้า 19 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
19 โรงเรียนสำโรง 16 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 31 11 36.67% 8 26.67% 6 20% 5 16.67% 30
21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 23 11 50% 8 36.36% 1 4.55% 2 9.09% 22
22 โรงเรียนบ้านสะพาน 25 11 45.83% 3 12.5% 7 29.17% 3 12.5% 24
23 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 22 11 52.38% 3 14.29% 4 19.05% 3 14.29% 21
24 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 18 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 24 10 45.45% 6 27.27% 4 18.18% 2 9.09% 22
26 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 14 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 14 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านบึงสาร 21 9 45% 7 35% 1 5% 3 15% 20
30 โรงเรียนบ้านบิง 18 9 50% 4 22.22% 1 5.56% 4 22.22% 18
31 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 20 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 16 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 17 9 60% 3 20% 0 0% 3 20% 15
34 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 8 29.63% 8 29.63% 5 18.52% 6 22.22% 27
37 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 18 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
38 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 14 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 11 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 20 7 38.89% 5 27.78% 4 22.22% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 19 7 36.84% 3 15.79% 5 26.32% 4 21.05% 19
44 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
45 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 17 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
46 โรงเรียนบ้านโคกสูง 16 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 16 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
50 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านระกาย 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนบ้านมะรุม 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
54 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 12 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
55 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 18 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 5 31.25% 16
58 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 12 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 26 5 26.32% 2 10.53% 5 26.32% 7 36.84% 19
60 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 12 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
62 โรงเรียนบ้านลองตอง 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
64 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านทับช้าง 18 4 26.67% 3 20% 3 20% 5 33.33% 15
68 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 17 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
69 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนโนนสูง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านพุดซา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนโคราชวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 10 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านเมืองที 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 8 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
87 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
89 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
90 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านพะเนา 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
93 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบึงพญาปราบ 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนด่านทองหลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนมารีรักษ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านคนชุม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 7 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
105 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
107 โรงเรียนบ้านดอนผวา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านหนองแจง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
111 โรงเรียนบ้านศรีสุข 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
112 โรงเรียนบ้านจันอัด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านซาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนโยธินนุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
117 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านไพ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 5 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
122 โรงเรียนบ้านโตนด 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองโจด 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
136 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบึงสาลี 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
138 โรงเรียนบ้านมะค่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนยองแยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านด่านติง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
152 โรงเรียนบ้านขนายดี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
153 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]