สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 54 7 2 2 63
2 สุขานารี 48 8 2 3 58
3 วัดสระแก้ว 46 5 5 5 56
4 เมืองนครราชสีมา 37 10 0 2 47
5 มารีย์วิทยา 23 11 2 3 36
6 บ้านพลจลก 23 4 4 7 31
7 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 22 6 4 7 32
8 บ้านจอหอ 18 8 1 2 27
9 บ้านเหล่าพิทยาคม 17 4 2 5 23
10 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 16 5 3 6 24
11 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 14 7 4 1 25
12 บ้านพะไล 14 4 1 3 19
13 ประชาสามัคคี 13 11 3 9 27
14 บ้านหนองไข่น้ำ 13 6 3 6 22
15 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 13 4 1 2 18
16 สวนหม่อน 12 6 2 0 20
17 บ้านหลุมข้าว 12 5 4 3 21
18 สำโรง 12 1 0 0 13
19 บ้านดอนขวาง 11 8 6 5 25
20 ชลประทานสงเคราะห์ 11 8 1 1 20
21 บ้านสะพาน 11 3 7 3 21
22 วัดบ้านด่านคนคบ 11 3 4 3 18
23 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 11 1 2 1 14
24 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 10 1 1 1 12
25 บ้านบึงสาร 9 7 1 3 17
26 บ้านบิง 9 4 1 4 14
27 ไตรคามสามัคคี 9 1 0 0 10
28 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 8 6 4 2 18
29 กันเกราพิทยาคม 8 3 3 4 14
30 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 8 3 1 3 12
31 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 8 3 0 3 11
32 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 8 2 0 1 10
33 บ้านหนองตาคง 8 1 0 0 9
34 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 8 0 2 1 10
35 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 7 8 5 6 20
36 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 7 3 5 4 15
37 บ้านหนองพลวง 7 3 3 1 13
38 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 7 2 0 0 9
39 รวมมิตรวิทยา 7 1 1 0 9
40 บ้านโนนมันเทศ 7 0 0 0 7
41 โพธารามพิทยาคม 6 4 1 3 11
42 สุขานารี 2 (หนองขอน) 6 3 2 0 11
43 บ้านระกาย 6 3 1 1 10
44 อ่างห้วยยาง 6 2 1 3 9
45 บ้านมะรุม 6 2 1 1 9
46 ตำบลบ้านโพธิ์ 6 2 0 3 8
47 ไตรมิตรวิทยา 6 2 0 0 8
48 เปลาะปลอเมืองที 6 1 1 1 8
49 เคหะประชาสามัคคี 6 1 0 0 7
50 เสนานุเคราะห์ 6 0 1 0 7
51 บ้านกระถินหนองเครือชุด 5 5 1 5 11
52 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 5 4 1 0 10
53 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 5 4 0 0 9
54 ดอนท้าววิทยา 5 2 1 2 8
55 บ้านดอนชมพู 5 2 0 3 7
56 บ้านลองตอง 5 1 3 1 9
57 บ้านหลักร้อย 5 1 1 3 7
58 บ้านหนองม้า 5 1 0 2 6
59 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 5 4 2 13
60 บ้านทับช้าง 4 3 3 5 10
61 อนุบาลตลาดแค 4 3 1 3 8
62 โนนสูง 4 3 0 0 7
63 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 4 2 1 0 7
64 บ้านด่านเกวียน 4 1 0 0 5
65 บ้านพุดซา 4 1 0 0 5
66 บ้านหนองรังกา 4 0 2 0 6
67 บ้านบึงตะโก 4 0 1 2 5
68 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 4 0 1 1 5
69 โคราชวิทยา 4 0 0 0 4
70 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 4 0 1 7
71 บ้านเสลาถั่วแปบ 3 3 0 1 6
72 สามัคคีรถไฟ 3 2 2 1 7
73 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 3 2 2 1 7
74 บ้านมาบมะค่า 3 2 2 0 7
75 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 3 1 3 0 7
76 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 3 1 1 1 5
77 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 3 1 1 0 5
78 บ้านดอนหวาย 3 1 0 0 4
79 บ้านเมืองที 3 1 0 0 4
80 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 3 0 0 3 3
81 วัดบ้านหนองบัวศาลา 3 0 0 1 3
82 บ้านลำเชิงไกร 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองพลวงใหญ่ 2 3 2 2 7
84 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 2 2 5 5 9
85 บ้านหนองพลอง 2 2 1 2 5
86 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 2 2 0 0 4
87 โคกเพชรสระมโนรา 2 1 1 1 4
88 บ้านพะเนา 2 1 0 2 3
89 เทศบาลตลาดเเค 2 1 0 1 3
90 ด่านทองหลาง 2 1 0 0 3
91 มารีรักษ์ 2 0 0 1 2
92 นานาชาติแอ๊ดเวนติส 2 0 0 0 2
93 บ้านคนชุม 2 0 0 0 2
94 บ้านดอนม่วง 2 0 0 0 2
95 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 0 0 0 2
96 บ้านวังม่วง 2 0 0 0 2
97 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 3 1 0 5
98 บ้านละลมโพธิ์ 1 3 0 2 4
99 บ้านหัวทะเล 1 2 3 0 6
100 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 1 2 2 2 5
101 บ้านโคกสูง 1 2 1 2 4
102 บ้านคล้าโนนคราม 1 2 0 2 3
103 บ้านดอนผวา 1 1 1 1 3
104 บ้านหนองแจง 1 1 1 1 3
105 บ้านหนองอ้อ 1 1 1 0 3
106 บ้านศรีสุข 1 1 0 2 2
107 บ้านจันอัด 1 1 0 1 2
108 โยธินนุกูล 1 1 0 0 2
109 บ้านเปราะหอมพัฒนา 1 1 0 0 2
110 บึงพญาปราบ 1 1 0 0 2
111 บ้านซาด 1 1 0 0 2
112 เกียรติคุณวิทยา 1 0 2 0 3
113 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1 0 1 1 2
114 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1 0 1 0 2
115 สมบูรณ์วิทยา 1 0 1 0 2
116 บ้านขามเฒ่า 1 0 1 0 2
117 บ้านไพ 1 0 1 0 2
118 อนุบาล ก.ไก่ 1 0 1 0 2
119 บ้านโนนมะกอก 1 0 0 2 1
120 บ้านขามชั่งโค 1 0 0 1 1
121 บ้านโตนด 1 0 0 1 1
122 บ้านหนองนา 1 0 0 1 1
123 บ้านบึงทับช้าง 1 0 0 0 1
124 บ้านภูเขาลาด 1 0 0 0 1
125 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองจำปา 1 0 0 0 1
127 บ้านหญ้าคาใต้ 1 0 0 0 1
128 ชุมชนบ้านเพชร 1 0 0 0 1
129 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองปรู 1 0 0 0 1
131 สายมิตรจอหอ 8 1 0 0 0 1
132 อนุบาลบวรนครราชสีมา 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองโจด 0 3 0 1 3
134 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 2 1 2 3
135 บ้านกรูดหนองออก 0 2 1 0 3
136 บึงสาลี 0 2 0 3 2
137 บ้านมะค่า 0 2 0 0 2
138 บ้านหมื่นไวย 0 2 0 0 2
139 โพธิ์พรรณวิทยา 0 1 1 1 2
140 บ้านคอหงษ์ 0 1 1 0 2
141 บ้านธารปราสาท 0 1 0 1 1
142 บ้านหนองระเวียง 0 1 0 1 1
143 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 0 1 0 0 1
144 ยองแยง 0 1 0 0 1
145 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 2 0 1 0 0 1
146 บ้านถนนถั่ว 0 0 1 0 1
147 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 1 0 1
148 บ้านโคกไผ่-ขนาย 0 0 1 0 1
149 บ้านด่านติง 0 0 0 1 0
150 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 1 0
151 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0 0
152 บ้านขนายดี 0 0 0 0 0
153 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 0
รวม 844 315 163 206 1,528