สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 29 9 11 49 54 7 2 2 63
2 วัดสระแก้ว 14 11 7 32 46 5 5 5 56
3 เมืองนครราชสีมา 14 3 7 24 37 10 0 2 47
4 สุขานารี 13 18 13 44 48 8 2 3 58
5 บ้านจอหอ 11 3 2 16 18 8 1 2 27
6 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 7 5 5 17 16 5 3 6 24
7 บ้านพะไล 5 4 4 13 14 4 1 3 19
8 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 5 3 4 12 14 7 4 1 25
9 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 5 3 1 9 8 3 1 3 12
10 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 4 4 0 8 8 3 0 3 11
11 บ้านหนองไข่น้ำ 4 3 3 10 13 6 3 6 22
12 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 4 3 2 9 11 1 2 1 14
13 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 4 2 2 8 22 6 4 7 32
14 ประชาสามัคคี 4 0 1 5 13 11 3 9 27
15 กันเกราพิทยาคม 3 2 1 6 8 3 3 4 14
16 บ้านหลุมข้าว 3 1 3 7 12 5 4 3 21
17 บ้านสะพาน 3 1 3 7 11 3 7 3 21
18 บ้านบิง 3 1 0 4 9 4 1 4 14
19 วัดบ้านด่านคนคบ 3 0 2 5 11 3 4 3 18
20 มารีย์วิทยา 2 9 3 14 23 11 2 3 36
21 บ้านพลจลก 2 6 4 12 23 4 4 7 31
22 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 2 2 4 8 13 4 1 2 18
23 อ่างห้วยยาง 2 2 1 5 6 2 1 3 9
24 ดอนท้าววิทยา 2 2 0 4 5 2 1 2 8
25 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 2 1 4 7 7 3 5 4 15
26 ตำบลบ้านโพธิ์ 2 1 0 3 6 2 0 3 8
27 ไตรมิตรวิทยา 2 0 1 3 6 2 0 0 8
28 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 2 0 1 3 4 0 1 1 5
29 เคหะประชาสามัคคี 2 0 0 2 6 1 0 0 7
30 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 0 0 2 3 1 1 0 5
31 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 3 6 10 17 4 2 5 23
32 บ้านดอนขวาง 1 3 3 7 11 8 6 5 25
33 บ้านบึงสาร 1 3 1 5 9 7 1 3 17
34 สวนหม่อน 1 2 2 5 12 6 2 0 20
35 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1 2 2 5 10 1 1 1 12
36 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1 2 1 4 8 6 4 2 18
37 บ้านดอนชมพู 1 2 0 3 5 2 0 3 7
38 สำโรง 1 1 2 4 12 1 0 0 13
39 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 2 4 4 5 4 2 13
40 บ้านดอนหวาย 1 1 1 3 3 1 0 0 4
41 บ้านหัวทะเล 1 1 1 3 1 2 3 0 6
42 บ้านลองตอง 1 1 0 2 5 1 3 1 9
43 โพธารามพิทยาคม 1 0 2 3 6 4 1 3 11
44 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 5 4 1 0 10
45 บ้านทับช้าง 1 0 2 3 4 3 3 5 10
46 บ้านระกาย 1 0 1 2 6 3 1 1 10
47 เสนานุเคราะห์ 1 0 0 1 6 0 1 0 7
48 บ้านด่านเกวียน 1 0 0 1 4 1 0 0 5
49 บ้านบึงตะโก 1 0 0 1 4 0 1 2 5
50 บ้านเสลาถั่วแปบ 1 0 0 1 3 3 0 1 6
51 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 1 0 0 1 3 1 1 1 5
52 โยธินนุกูล 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 ชลประทานสงเคราะห์ 0 3 1 4 11 8 1 1 20
54 บ้านหนองพลวง 0 2 3 5 7 3 3 1 13
55 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 2 2 4 7 8 5 6 20
56 บ้านโคกสูง 0 2 2 4 1 2 1 2 4
57 รวมมิตรวิทยา 0 2 1 3 7 1 1 0 9
58 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 2 1 3 6 3 2 0 11
59 วัดบ้านหนองบัวศาลา 0 2 1 3 3 0 0 1 3
60 บ้านลำเชิงไกร 0 2 0 2 3 0 0 0 3
61 นานาชาติแอ๊ดเวนติส 0 2 0 2 2 0 0 0 2
62 เกียรติคุณวิทยา 0 2 0 2 1 0 2 0 3
63 บ้านโนนมันเทศ 0 1 2 3 7 0 0 0 7
64 บ้านกระถินหนองเครือชุด 0 1 2 3 5 5 1 5 11
65 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 1 2 2 2 5 5 9
66 บ้านคนชุม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
67 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 8 2 0 1 10
68 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฤร์ประสิทธิ์) 0 1 0 1 7 2 0 0 9
69 บ้านหลักร้อย 0 1 0 1 5 1 1 3 7
70 บ้านหนองม้า 0 1 0 1 5 1 0 2 6
71 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 0 1 0 1 4 2 1 0 7
72 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 1 0 1 3 0 0 3 3
73 ด่านทองหลาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านดอนม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านละลมโพธิ์ 0 1 0 1 1 3 0 2 4
76 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 สมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
78 บ้านบึงทับช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านภูเขาลาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดทุ่งสว่าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 โคราชวิทยา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
82 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 0 0 2 2 1 2 2 2 5
83 บ้านเปราะหอมพัฒนา 0 0 2 2 1 1 0 0 2
84 บ้านหนองตาคง 0 0 1 1 8 1 0 0 9
85 บ้านมะรุม 0 0 1 1 6 2 1 1 9
86 อนุบาลตลาดแค 0 0 1 1 4 3 1 3 8
87 โนนสูง 0 0 1 1 4 3 0 0 7
88 บ้านเกรียมโนนสำโรง 0 0 1 1 3 4 0 1 7
89 สามัคคีรถไฟ 0 0 1 1 3 2 2 1 7
90 บ้านมาบมะค่า 0 0 1 1 3 2 2 0 7
91 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 0 1 1 2 3 2 2 7
92 โคกเพชรสระมโนรา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
93 บ้านหนองอ้อ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
94 บ้านโนนมะกอก 0 0 1 1 1 0 0 2 1
95 บ้านขามชั่งโค 0 0 1 1 1 0 0 1 1
96 บ้านหนองจำปา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านกรูดหนองออก 0 0 1 1 0 2 1 0 3
98 ไตรคามสามัคคี 0 0 0 0 9 1 0 0 10
99 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 0 0 0 8 0 2 1 10
100 เปลาะปลอเมืองที 0 0 0 0 6 1 1 1 8
101 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 0 0 0 0 5 4 0 0 9
102 บ้านพุดซา 0 0 0 0 4 1 0 0 5
103 บ้านหนองรังกา 0 0 0 0 4 0 2 0 6
104 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 0 0 0 0 3 2 2 1 7
105 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0 0 3 1 3 0 7
106 บ้านเมืองที 0 0 0 0 3 1 0 0 4
107 บ้านหนองพลอง 0 0 0 0 2 2 1 2 5
108 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 0 2 2 0 0 4
109 บ้านพะเนา 0 0 0 0 2 1 0 2 3
110 เทศบาลตลาดเเค 0 0 0 0 2 1 0 1 3
111 มารีรักษ์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
112 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 อัสสัมชัญนครราชสีมา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
115 บ้านคล้าโนนคราม 0 0 0 0 1 2 0 2 3
116 บ้านดอนผวา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
117 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
118 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 1 1 0 2 2
119 บ้านจันอัด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
120 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านซาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 0 0 0 0 1 0 1 1 2
123 บ้านขามเฒ่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 บ้านไพ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 อนุบาล ก.ไก่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านโตนด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
127 บ้านหนองนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 บ้านหญ้าคาใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 ชุมชนบ้านเพชร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านยางน้อยหัวสิบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองปรู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 สายมิตรจอหอ 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 อนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 0 3 0 1 3
135 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 0 0 0 2 1 2 3
136 บึงสาลี 0 0 0 0 0 2 0 3 2
137 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 บ้านหมื่นไวย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 โพธิ์พรรณวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
140 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
141 บ้านธารปราสาท 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 ยองแยง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านถนนถั่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 บ้านโคกไผ่-ขนาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านด่านติง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 บ้านขนายดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 182 160 154 496 844 315 163 206 1,322