ปิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ....................................................................................................................................................................... 29 กรกฎาคม 2557 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อชี้แจงวิธีดำเนินงานจัดการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์ฯและเขตพื้นที่ แจ้งเกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรม 1-31 สิงหาคม 2557 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 ระดับโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 18 - 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์ฯ ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ตามโควตา ศูนย์ฯและกลุ่มสาระฯ 1 - 5 กันยายน 2557 ศูนย์ฯ ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับศูนย์ฯ 1 - 5 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่ส่งคำสั่งแต่งตั้งถึงคณะกรรมการตัดสินทุกคน 8 – 12 กันยายน 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่ 26 - 27 กันยายน 2557 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1- 4 ตุลาคม 2557 สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 7 ตุลาคม 2557 ส่งรายชื่อนักเรียนและคณะกรรมการตัดสินตามกลุ่มสาระฯให้ สพป.เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 11 – 13 ธันวาคม 2557 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จ.สกลนคร กุมภาพันธ์ 2558 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ เมืองทองธานี
วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 13:21 น.