หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ถ.เพชรมาตุคล อ.จักราช นายประถม เมืองอินทร์   0898477351
2 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี ถ.เพชรมาตุคล อ.จักราช ผอ.เกียรติณรงค์ หงษ์แปลง   0892868892
3 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
4 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ บ้านตูม อ.จักราช ผอ.อนันต์ สุวรรณะ   044430076
5 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ บ้านโนนพฤกษ์ อ.จักราช ผอ.เสน่ห์ ธีระกุล   0819999830
6 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา อ.จักราช ผอ.วรเชษฐ์ ตีบไธสง   044473322
7 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ นายสุนัย บรรจงรอด   0817258489
8 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ ผอ.วิทยา จิตเงิน   0817252690

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]