หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนครบุรีวิทยา 37 24 70.59% 4 11.76% 3 8.82% 3 8.82% 34
2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 50 22 57.89% 7 18.42% 4 10.53% 5 13.16% 38
3 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 37 21 58.33% 8 22.22% 2 5.56% 5 13.89% 36
4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 39 18 60% 6 20% 4 13.33% 2 6.67% 30
5 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 35 18 60% 4 13.33% 2 6.67% 6 20% 30
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 35 15 50% 7 23.33% 4 13.33% 4 13.33% 30
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 27 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 22 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
9 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 40 13 38.24% 12 35.29% 3 8.82% 6 17.65% 34
10 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 26 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
11 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 19 13 76.47% 0 0% 3 17.65% 1 5.88% 17
12 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 24 12 57.14% 6 28.57% 1 4.76% 2 9.52% 21
13 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 21 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 35 11 40.74% 7 25.93% 2 7.41% 7 25.93% 27
15 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 25 11 50% 6 27.27% 5 22.73% 0 0% 22
16 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 24 11 47.83% 5 21.74% 4 17.39% 3 13.04% 23
17 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 26 11 45.83% 4 16.67% 6 25% 3 12.5% 24
18 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 18 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
19 โรงเรียนตะแบกวิทยา 15 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 21 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
21 โรงเรียนบ้านไผ่ 16 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 26 10 47.62% 2 9.52% 3 14.29% 6 28.57% 21
23 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนบ้านสันติสุข 17 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 21 9 50% 8 44.44% 0 0% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 18 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
27 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 21 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 5 27.78% 18
29 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 14 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 17 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
32 โรงเรียนบ้านแชะ 24 7 36.84% 5 26.32% 6 31.58% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 17 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 21 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
35 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
37 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านหนองหิน 13 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านมาบกราด 15 7 53.85% 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนวัดพรหมราช 28 6 27.27% 12 54.55% 2 9.09% 2 9.09% 22
41 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 19 6 35.29% 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 17 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
43 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 18 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 13 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
45 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 17 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 4 30.77% 13
46 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
48 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 12 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
50 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 15 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
51 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 25 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
52 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 14 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
53 โรงเรียนบ้านสระประทีป 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านบุมะค่า 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 14 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 11 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 10 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านไชยวาล 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 15 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
67 โรงเรียนบ้านหนองแดง 11 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
68 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านระเริง 12 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านบุตะโก 12 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 12
71 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 15 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 12
72 โรงเรียนบ้านปางไม้ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านลำไซกง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
75 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 7 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านวังหมี 10 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านหนองเมา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านหนองโสน 8 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
90 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
92 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนจอมทองวิทยา 16 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
95 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านลำเพียก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนบ้านใหญ่ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
102 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านโคกโจด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านหนองรัง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 7 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
111 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 10 1 12.5% 6 75% 0 0% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
119 โรงเรียนบ้านน้อย 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
122 โรงเรียนไผ่สีสุก 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านกลาง 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
126 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
127 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
128 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
131 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดบ้านส่อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านคลองทราย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
141 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 8 0 0% 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 8
155 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนวัดหงษ์ 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
161 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านโพนทราย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านซับเต่า 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
172 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
173 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
174 โรงเรียนบ้านนางเหริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
175 โรงเรียนบ้านหนองโดน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
176 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
177 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
178 โรงเรียนหลุมเงิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]