หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายสุรเชต สมบัติสิน 14.857716, 101.673019
2 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 225 หมู่ 1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายปรีชา ราชพลแสน 14.861294, 101.566037 0845845808
3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 14.870435, 101.766304
4 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 14.873628, 101.719122
5 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 14.890854, 101.822202
6 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 14.852989, 101.612640
7 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 14.852859, 101.612507

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]