สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 11 7 1 19 20 2 0 3 22
2 อนุบาลจุรีพันธ์ 11 4 4 19 18 5 3 1 26
3 บ้านท่าช้าง 10 11 5 26 29 5 7 2 41
4 นิยมมิตรวิทยาคาร 10 5 2 17 23 6 4 2 33
5 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 9 5 2 16 15 4 2 4 21
6 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 8 10 3 21 23 2 2 1 27
7 วัดกลางดง 7 2 2 11 15 0 3 4 18
8 โนนค่าวิทยา 7 2 1 10 14 5 6 2 25
9 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 6 5 1 12 13 2 2 2 17
10 อนุบาลอัจฉรา 6 3 3 12 16 2 2 4 20
11 ขนงพระใต้ 5 5 8 18 23 2 3 4 28
12 ระดมวิทยานุสรณ์ 5 4 3 12 13 4 3 3 20
13 บ้านซับเศรษฐี 5 4 3 12 13 3 2 1 18
14 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 5 2 2 9 13 3 0 0 16
15 นาหว้าไตรประชาคม 5 0 0 5 6 0 0 0 6
16 เจียรวนนท์อุทิศ 1 4 4 0 8 10 10 0 1 20
17 หนองแวงพิทยาคม 4 2 4 10 12 5 2 2 19
18 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 4 2 1 7 9 2 3 0 14
19 มงคลกุล 4 2 1 7 7 3 2 2 12
20 บ้านหนองบัว 4 0 0 4 5 2 1 0 8
21 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 3 5 2 10 15 6 1 3 22
22 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 3 4 2 9 11 5 5 2 21
23 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 3 4 1 8 10 4 4 2 18
24 บ้านลาดบัวขาว 3 2 3 8 8 2 3 2 13
25 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 3 2 0 5 6 2 1 0 9
26 คีรีวัฒนา 3 1 3 7 6 4 4 3 14
27 บ้านโนนสง่า 3 1 1 5 9 3 3 0 15
28 บ้านซับใต้ 3 0 3 6 6 3 2 2 11
29 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 1 4 5 2 0 0 7
30 บ้านมะเกลือเก่า 3 0 1 4 4 3 0 1 7
31 บ้านใหม่สำโรง 3 0 0 3 6 2 3 2 11
32 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 3 0 0 3 5 0 1 0 6
33 ไทยวัฒนาประชารัฐ 2 4 3 9 12 0 1 0 13
34 วัดวชิราลงกรณวราราม 2 3 2 7 8 2 2 0 12
35 บ้านวังรางใหญ่ 2 3 2 7 7 2 1 1 10
36 บ้านดอนเมือง 2 3 2 7 5 2 0 0 7
37 บ้านหนองหมาก 2 2 2 6 6 4 4 3 14
38 บ้านปางละกอ 2 2 1 5 6 2 1 2 9
39 นาตะโครก 2 1 1 4 5 1 0 0 6
40 บ้านวังไทร 2 0 4 6 8 4 2 3 14
41 บ้านหนองไผ่ 2 0 0 2 4 0 2 1 6
42 บ้านโศกน้อย 2 0 0 2 2 2 0 0 4
43 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 2 0 0 2 2 0 1 0 3
44 บ้านคลองยาง 1 3 2 6 8 6 3 5 17
45 ซับตะเคียน 1 3 2 6 7 2 1 2 10
46 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 3 1 5 7 4 2 0 13
47 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1 3 0 4 5 4 2 2 11
48 บ้านหนองม่วง 1 2 3 6 10 5 0 3 15
49 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 1 2 3 6 8 5 4 3 17
50 วัดมิตรภาพวนาราม 1 2 2 5 7 6 5 2 18
51 เรืองศรีวิทยา 1 2 2 5 6 5 2 3 13
52 บ้านหนองขวางวิทยา 1 2 2 5 5 3 3 4 11
53 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1 2 1 4 7 3 6 2 16
54 ประสารวิทยา 1 2 1 4 5 4 2 1 11
55 บ้านวังรางน้อย 1 1 2 4 7 2 2 2 11
56 ไตรรัตน์วิทยาคาร 1 1 1 3 7 2 1 0 10
57 บ้านหนองสาหร่าย 1 1 1 3 4 2 2 4 8
58 บ้านบุตาสง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
59 บ้านป่ากล้วย 1 1 0 2 7 1 0 0 8
60 บ้านหนองหญ้าขาว 1 1 0 2 3 1 2 0 6
61 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1 1 0 2 2 2 0 5 4
62 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 1 1 0 2 2 0 2 1 4
63 บ้านลำทองหลาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 1 1 0 2 1 1 1 0 3
65 โค้งยางวิทยา 1 0 2 3 4 2 1 0 7
66 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1 0 2 3 4 0 0 0 4
67 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 2 3 1 2 0 0 3
68 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 1 2 4 0 1 0 5
69 บ้านคลองดินดำ 1 0 1 2 3 1 0 1 4
70 โป่งกะสัง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
71 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 1 0 1 2 2 0 2 0 4
72 สง่าพัฒนา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
73 บ้านหนองห่าน 1 0 0 1 5 3 1 0 9
74 บ้านคลองมะค่าหิน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
75 โนนกราดสามัคคี 1 0 0 1 2 0 1 0 3
76 บ้านโนนรัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านทุ่งสะแบง 1 0 0 1 1 4 0 3 5
78 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 1 0 0 1 1 1 1 1 3
79 กิริวัฒนศักดิ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านซับชุมพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 รามวิทยาประชานุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 รุ่งอรุณวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 หนองน้ำใส 0 3 3 6 8 5 1 0 14
85 ทับ6 วิทยาคาร 0 3 1 4 3 2 4 5 9
86 บ้านวังโรงน้อย 0 3 0 3 3 4 1 1 8
87 บ้านหมูสี 0 2 3 5 10 2 0 1 12
88 บ้านกุดขมิ้น 0 2 2 4 4 4 0 0 8
89 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 0 2 0 2 2 2 0 1 4
90 บ้านมะเกลือใหม่ 0 1 4 5 2 5 7 4 14
91 วันอาสาพัฒนา2520 0 1 3 4 10 6 2 0 18
92 พรพิทยาคม 0 1 2 3 6 3 1 2 10
93 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 1 2 3 4 5 2 1 11
94 วัฒนวิทยา 0 1 1 2 5 3 4 1 12
95 บ้านวังกระสวย 0 1 1 2 3 2 0 2 5
96 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
97 บ้านปางโก 0 1 1 2 2 0 0 1 2
98 บ้านคลองเสือ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
99 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 0 1 0 1 6 0 0 0 6
100 บ้านบุ่งเตย 0 1 0 1 4 2 2 1 8
101 บ้านหินเพิง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
102 บ้านกุดหัวช้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
103 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 0 1 0 1 2 0 1 0 3
104 บ้านห้วยตะแคง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
105 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านห้วยลุง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
107 บ้านเขาจันทร์หอม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
108 วัดบันไดม้า 0 1 0 1 1 0 0 1 1
109 บ้านห้วยตะแคงใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
111 บ้านโนนกระโดน 0 0 4 4 6 2 3 2 11
112 บ้านหนองตาแก้ว 0 0 3 3 4 2 0 0 6
113 เบทาโกรวิทยา 0 0 2 2 5 0 1 1 6
114 บ้านเขาแก้ว 0 0 2 2 4 2 1 1 7
115 สัญลักษณ์วิทยา 0 0 1 1 3 4 2 2 9
116 บ้านห้วยตะคร้อ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
117 บ้านหนองเบน 0 0 1 1 2 5 4 0 11
118 บ้านวังสีสด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
119 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 บ้านหัวป้าง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองสลักได 0 0 1 1 1 2 1 0 4
122 โคกมะกอก 0 0 1 1 1 1 3 0 5
123 บ้านกุดโง้ง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
124 บ้านโป่งวัวแดง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
125 นาดีศรีสะอาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
126 คลองแจ้งวิทยา 0 0 1 1 1 0 2 1 3
127 บ้านกุดน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 สันติวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 ประชารัฐวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
130 สระน้ำใสวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
131 ถนนมิตรภาพ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
132 เที่ยงธรรมวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
133 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 3 2 0 7
134 บ้านนากลาง 0 0 0 0 2 2 3 5 7
135 บ้านซับน้อย 0 0 0 0 2 2 2 0 6
136 บ้านหนองตะกู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านปางคล้า 0 0 0 0 1 3 0 0 4
138 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
139 กมลวิชญ์ศึกษา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
140 บ้านเขาวง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
141 บ้านสลักใด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
142 จตุรคามสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
143 บ้านซับหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 บ้านเลิศสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
145 เซนต์โยเซฟศึกษา 0 0 0 0 1 0 2 1 3
146 พฤกษาวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
147 บ้านบุใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านสองคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองคุ้มวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านใหม่สันติ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 เสมาวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
153 บ้านมะค่างาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
154 สันติพัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
156 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านซับน้ำเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านสายชนวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
162 บ้านคลองตะแบก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านคลองเดื่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านโป่งตาลอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านโนนเสลา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
166 กีรติศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านหนองอีเหลอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 ถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านวังราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 228 188 167 583 769 305 209 158 1,283