สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5” />
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป 2/1 9 ต.ค. 2557
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2557
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.2/3 9 ต.ค. 2557
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/3 9 ต.ค. 2557
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/4 9 ต.ค. 2557
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/5 9 ต.ค. 2557
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2557
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2557
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.2/4 9 ต.ค. 2557
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.2/5 9 ต.ค. 2557
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2557
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2557
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2557
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้อง ป.4/4 9 ต.ค. 2557
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]