หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงเรียนเมืองคงโรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนวันครู 2502
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 ต.ค. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 ต.ค. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 3 ต.ค. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้อาคาร 35 ปี 2 ต.ค. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้อาคาร 35 ปี 2 ต.ค. 2557 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้อาคาร 6 3 ต.ค. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ห้อง E20 2 ต.ค. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ห้อง E20 3 ต.ค. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้อาคาร 6 2 ต.ค. 2557 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้อาคาร 6 2 ต.ค. 2557 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้อาคาร 6 3 ต.ค. 2557 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 4 ห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 4 ห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 4 ห้องสมุด 3 ต.ค. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]